Søke NAV om støtte

Hvem kan søke NAV Hjelpemiddelsentralen om bilde- og videotelefon ?
- Barn og unge i alderen 0-26 år
- De med behov på arbeidsplass

- Andre med spesielle behov

- Alle som har behov for enklere kommunikasjonshverdag som kan dokumenteres
 
Hvordan søker vi?
Søknaden må fylles ut på internett ved å hente websiden:

1. Klikk på hørsel - søknad om hørselshjelpemidler eller synshjelpemidler.
2. Hvis arbeidsplass må du krysse av “Jeg trenger hjelpemidler på arbeidsplassen”. Din arbeidsgiver skal også fylle inn noen av skjemaene. Hvis Barn i alderen 0-26 år, må det søkes vha fagfolk ved skole eller hos Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Hvis særlige grunner, kan det kontaktes Rådgivningskontoret for hørselshemmede.
3. Klikk neste steg, her oppgir du postnummer du bor i og ditt fødselsnummer, da får du opp skjemaer du skal fylle ut og printe ut - så sender du til:
NAV Hjelpemiddelsentral i ditt eget fylke.

 
For nærmere hjelp eller veiledning, kan du også kontakte Oslo Døveforening eller Døves frivillighetssentral eller Tolkesentralen i Oslo og Akershus. Denne tolkesentralen har lang erfaring med bruk av våre programmer og utstyr ( til iPad, iPhone, Androide mobiltelefoner / nettbrett og PC'er ).