Nyheter og kort historikk

Norges Døveforbund sitt Landsmøte 28.05.2016

T-Meeteing er denne helgen tilstede på Norges Døveforbund sitt Landsmøte, på Quality Hotel Expo. Kom gjerne innom oss for en demonstrasjon eller for en hyggelig samtale.

Skrivetolkning hos Bildetolksentralen 02.05.2016

Fra og med Januar 2016 åpnet NAV's Bildetolksentral opp for skrivetolkning.
 
På yrkesaktivt Forum i februar deltok Robert Osdal som skrivetolk. Heldigvis fikk han muligheten til å fortelle
om bildetolktjenesten, og det viser seg at også skrivetolkbrukere kan benytte seg av tjenesten. Dette er godt
nytt - og kanskje noe for deg?
 
Robert Osdal er fag- og regionsansvarlig for bildetolktjenesten i Region Vest. Det er en vanlig oppfatning at
bildetolktjenesten bare gjelder tegntolkning. Det er altså FEIl! Folk som har stor nytte av skrivetolkning kan
søke om "totalkommunikasjon" som det heter ved å kontakte din lokale hjelpemiddelsentral. Du skal da få vite hva
du har rett på å få. Arbeidsøkende og folk i jobb kan ha rett på både utstyr og programvare. Andre kan ha rett
på bare programvare og kanksje mikrofonutstyr, men må holde litt utstyr selv (pc, iPad/nettbrett, smarttelefon).
Din lokale hjelpemiddelsentral ordner med søknad for deg til NAV, som du bare må signere. Når du får vedtak fra
NAV, vil du få hjelp og opplæring til å bruke utstyret.
 
Bildetokning kan altså brukes for eksempel til å ringe folk dersom du har problem med å høre i telefonen, til
skrivetolkning av NAV-møter, time på sykehus eller lege, møter på jobb osv. All kommunikasjon du måtte ha behov
for i tidsrommet 08:00-20:00 mandag til fredag. Planalgte hendelser bør bestilles i god tid. Ellers skjer det på
direkten, men da kan man kanskje oppleve noe ventetid om det er kø.

Januar 2014

Erfaringer fra 2014 og fram til idag, der vi fokuserer på hva du selv som bruker av våre løsninger kan gjøre dersom det oppstår problemer, er lagt ut og blir lagt ut under toppmenyen
Har du problemer

April 2013

Nå kan alle som har en TM-9000 eller TM-Touch for iPad søke om en gratis TM-Mobile for iPhone. Søknadsskjema finner du på siden "Søke NAV om støtte".

Januar 2013

TM-Touch på IPad fungerer for blinde og synshemmede med lyd fra symboler, teskt og aktiviteter. Les mer på www.tmeeting.se

Oktober 2012

TM-Touch for IPhone og IPad er nå tilgjengelig på markedet og via NAV. Kontakt NAV tolketjenesten for å be om / søke om tildeling av programvaren.

Mars 2012

Flere produkter lanseres for telemedisin, eldreomsorg, døvblinde og apps for mobiltelefoner / iPad og tilsvarende.