Eldreomsorg

En velfungerende stell og omsorg for våre eldre er en av grunnpilarene i det norske velferdssamfunnet. Dagens eldreomsorg holder stort sett høy kvalitet, men står overfor mange utfordringer. To viktige sådanne er å gi de eldre følelse av trygghet og å bryte deres isolering.
    

En del av løsningen er mer personlig kontakt med omsorgspersonell og familie og til og med mulighet for distansekontakt mellom partene. Om denne kommunikasjonen kan skje enkel og smidig med teknikk som våre gamle selv kan klara å mestre så skulle dette innebære høyere livskvalitet og trygghet for dem.

Mye av dagens kommunikasjon med omsorgspersonell og pårørende skjer via telefoni ( der nedsatt hørsel er et problem ) eller ved at “fantastiske” løsninger for PC/Windows, iPad, iphone eller Androide apparater tilbys våre brukere. Disse løsninger baseres seg på synet av at omsorgspersonell eller pårørende alltid finnes for hånd (slike løsninger benyttes også for eldre demente ). Programvaren er produsert for disse målgruppene, og kan brukermessig justeres / tilpassen den enkeltes brukerferdigheter.

Produktet gir utallige tilkoblingsmuligheter der bare fantasien setter grenser.

Alle innkomne samtaler kan lagres i telefonboken av brukeren. Likeledes kan brukeren sette inn tekst eller video, der innringer kan motta beskjed.

Dette og mye mer kan benyttes helt uavhengig av teknikkere eller leverandører, noe som innebærer at brukerne kjenner seg trygge ( produkten benyttes da mere ) og samfunnet sparer store kostnader. De gamle vil klare seg mer selv. Derfor skal løsninger som tilbys ha god kvalitet, driftsikkerhet og virklig enkelhet. Vi deltar gjerne i prosjekt der vi kan være rådgivande part såvel som leverandør via NAV eller uten med mulighet til spesialtilpasninger.