Anvendningsområder

T-Meeting kan benyttes av alle døve, hørselshemmede, synshemmede, blinde / døvblinde.

På grunn av norske og internasjonale myndigheter får også private og offentlige organisasjoner nytte av våre spesifikke produkter.

Alle bedrifter som vil effektivisere og spare kostnader ved reisevirksomhet og arbeide sammen over ulike språkplattformer har spesiell nytte av våre løsninger.